Ranč v sedle

Westernové ježdění

Westernové ježdění

Na počátku byl jen sen. Sen o tom, jak se svým koněm cváláte nádhernou krajinou, otěže volně třímáte v jedné ruce, v uších vám zní vítr a vy se kocháte západem slunce. Nebo jste snili o tom, že přijde den, který bude patřit jen vám. Váš kůň bude v plném lesku, stejně jako vy - vkročíte spolu do arény a pak už vnímáte jen jeden druhého. Na konci jízdy se ozve bouřlivý potlesk a někdo volá vaše jméno. V rukou držíte svůj první pohár...

 

WESTERNOVÉ JEŽDĚNÍ - Western Riding - nabízí hned několik disciplín a vybrat si může opravdu každý.


SYSTÉM TŘÍD A KATEGORIÍ:

 •     Jezdci a koně se řadí do tříd - začínající, amatér, mládež a otevřená.
 •     Postupně se mohou účastnit soutěží následujících kategorií:

"D" - veřejný trénink

"C" - vstupní soutěže pro začínající jezdce a koně

"B" - regionální soutěže s kvalifikací na mistrovství republiky

"A" - národní a mezinárodní soutěže
      Mistrovství dospělých a Mistrovství mládeže

DISCIPLÍNY:

1. Disciplíny zaměřené na přiježděnost a ovladatelnost koně

 •     Reining
 •     Freestyle Reining
 •     Western Pleasure
 •     Trail
 •     Western Horsemanship
 •     Showmanship at Halter
 •     Western Riding
 •     Superhorse


2. Rychlostní disciplíny

 •     Barrel Race
 •     Pole Bening
 •     Stake Race


3. Pracovní (dobytkářské) disciplíny

 •     Working Cow Horse
 •     Cutting
 •     Team Penning
 •     Ranch Sorting


4. Hry

 •     Flag Race
 •     Ribbon Race
 •     Boot Race
 •     Katalog Race
 •     Keyhole Race
 •     Nez Perce Stake Race
 •     Rope Race
Nahlásit neaktuální obsah

Westernové disciplíny

REINING

    - westernová forma drezury
    - každá startující dvojice soutěží samostatně
    - jezdec by měl mít každý pohyb koně pod kontrolou
    - nejlepší kůň by měl ochotně následovat vedení jezdce bez znatelných pobídek a nechat se plně ovládat
    - v pravidlech je podrobně popsáno jedenáct reiningových úloh – obsahují následující prvky: chůze do kolbiště, sliding stop, spin, rollback, kruhy, couvání, prodleva, přeskok, cval středem a cval kolem kolbiště


FREESTYLE REINING

    - poskytuje příležitost tvořivě využít prvků disciplíny Reining a možnost rozšířit je prostřednictvím hudby a choreografie
    - při Freestyle Reining je hudba povinná
    - platí pravidla disciplíny Reining s výjimkou případů, které se v pravidlech řeší odlišně
    - povinné cviky: minimálně 4 po sobě následující spiny vpravo, minimálně 4 po sobě jdoucí spiny vlevo, minimálně 3 stopy, minimálně 1 přeskok zleva doprava a minimálně 1 přeskok zprava doleva
    - časový limit je 4 minuty

 

WESTERN PLEASURE

    - jezdecké dvojice soutěží všechny najednou
    - podle pokynů rozhodčího dvojice předvádí po obvodu kolbiště postupně všechny tři chody – krok, klus, cval oběma směry
    - dobrý pleasure kůň má dlouhý, sebraný a plynulý krok rozumné délky
    - hlavním ukazatelem je kvalita pohybu a shromážděnou chodů
    - kůň by měl nést krk i hlavu uvolněně v přirozené poloze, je veden jezdcem na rozumně volných otěžích s lehkým kontaktem udidla a pod kontrolou

 

TRAIL

    - posuzuje se práce koně na překážkách (s nimiž se setkává při práci na ranči) s důrazem na chování, reakce na pobídky jezdce a kvality chodu
    - každá dvojice soutěží samostatně
    - zvláště se oceňuje styl a určitý stupeň rychlosti zdolání překážek za předpokladu zachování opatrnosti, schopnosti koní vybrat cestu trasou a ochotnosti reakce na jezdcovy pokyny u obtížnějších překážek
    - trasa je připravena tak, aby kůň musel mezi překážkami jako součást práce předvést všechny tři chody
    - povinné překážky: otevření, projetí a uzavření branky; jízda přes nejméně čtyři tyče nebo kavalety; překážky pro couvání
    - volitelné překážky: vodní příkop, slalomové překážky, přenášení předmětu, jízda přes dřevěný most, oblečení a svlečení pláště proti dešti, vybrání a vložení materiálu do poštovní schránky, boční chod nad překážkou, obrat ve čtverci z tyčí
    - zakázané překážky: pneumatiky, živá zvířata, zvířecí kůže, plastové trubky, skoky přes překážky, plameny apod.

 

WESTERN HORSEMANSHIP

    - posuzuje se jezdcova schopnost provádět v souladu se svým koněm sestavu manévrů, kterou určí rozhodčí minimálně hodinu před zahájením disciplíny
    - úloha má být prováděna přesně, s korektní polohou těla jezdce
    - všichni soutěžící musí na začátku vjet do kolbiště a poté pracovat individuálně, nebo každý soutěžící může pracovat samostatně již od vstupu do kolbiště
    - součástí disciplíny může být Western Pleasure (pro všechny účastníky nebo jen finalisty)
    - hodnotí se vzhled a sed jezdce, vzhled koně a výkon

 

SHOWMANSHIP AT HALTER

    - posuzuje se schopnost soutěžícího předvést koně na ohlávce
    - kůň je zde pouze rekvizita, na které je demonstrována schopnost a připravenost soutěžícího
    - úlohu určuje rozhodčí minimálně hodinu před začátkem disciplíny
    - všichni soutěžící mohou vstoupit do arény najednou nebo každý zvlášť; každá dvojice je však posuzována jednotlivě
    - během disciplíny musí rozhodčí nechat postavit koně pro posouzení

 

WESTERN RIDING

    - kůň je hodnocen za kvalitu chodu, přeskoků ve cvalu, reakci na jezdce, chování a dispozice
    - každá dvojice soutěží samostatně
    - rozhodčí vybere jednu ze čtyř úloh uvedených v pravidlech – úlohy obsahují: krok, klus, cval, přechod přes kavaletu, přeskoky ve cvalu, couvání

 

SUPERHORSE    - disciplína je kombinací Trail, Western Riding, Western Pleasure a Reining    - jednotlivé části se řídí pravidly pro danou disciplínu    - mohou se účastnit pouze koně čtyřletí a starší na páce s jednoručním vedením    - v pravidlech jsou uvedeny dvě možné úlohy – každá obsahuje následující prvky: branka, couvání, sidepass, skok 50 cm, přeskoky ve cvalu, prodloužený klus, kruhy, spiny, sliding stop

 

BARREL RACE

    - vítězem disciplíny je dvojice, která v nejrychlejším čase projede předepsanou dráhu (v tomto případě vymezenou třemi barely tvořícími rovnoramenný trojúhelník, kolem každého barelu musí uzavřít plnou smyčku)
    - jsou možné pouze dva kurzy k projetí kolem sudů (předepsané v pravidlech)
    - letmý start je povolen
    - za převržení barelu soutěžící získá pět trestných vteřin
    - každá dvojice soutěží samostatně

 

POLE BENDING

    - vítězem disciplíny je dvojice, která v nejrychlejším čase projede předepsanou dráhu (v tomto případě vymezenou šesti tyčemi)
    - letmý start povolen
    - každá dvojice soutěží samostatně
    - trať tvoří šest tyčí v řadě za sebou a v předepsané vzdálenosti, soutěžící může začínat z pravé nebo levé strany a pokračovat předepsaným způsobem (dle pravidel) – rovně podél tyčí až k poslední, poslední tyč objet, slalom mezi tyčemi, první tyč objet, slalom mezi tyčemi, poslední tyč objet a rovně podél tyčí do cíle
    - za poražení tyče se započítává pět trestných vteřin

 

STAKE RACE

    - soutěž pro kategorii mládeže – 13 let a mladších
    - letmý start povolen
    - trať tvoří dva kůly, mezi nimiž je pomyslná startovací čára
    - úkolem jezdce je projet co nejrychleji předepsanou trať ve tvaru osmičky kolem kůlů (viz pravidla)

 

WORKING COW HORSE

    - disciplína má dvě části – Cow Work a Reining
    - pro hodnocení je nejdůležitější, zda má kůň po celou dobu tele pod kontrolou, ukazuje cit pro dobytče a schopnost provést práci bez přehnaných pobídek otěží a ostruh
    - kůň pracuje pouze s jedním kusem dobytka
    - v první části musí dobytče udržet na jednom místě, hnát ho po dlouhé stěně, uzavřít velký kruh (na obě ruce)
    - v druhé části je vybrána jedna z osmi úloh vypsaných v pravidlech

CUTTING

    - součástí je celé stádo dobytka, ze kterého soutěžící dvojice musí vybrat jeden kus a zabránit mu v návratu do stáda
    - každý účastník má 2,5 minuty na vstup do stáda, oddělení telete a zabránění mu v návratu
    - kůň by měl pracovat sám, za výrazné pobídky je jezdec penalizován

 

TEAM PENNING

    - tříčlenné týmy musí oddělit od stáda a zahnat do malé ohrady tři dobytčata označená stejným číslem či obojkem
    - vítězí rychlejší tým s větším počtem dobytčat v ohradě
    - časový limit je 60, 75 nebo 90 vteřin

 

RANCH SORTING

    - dvojčlenný tým přehání desetihlavé stádo z jedné části ohrady do druhé
    - úkolem je vytřídit největší počet telat ve správném pořadí a v nejkratším čase
    - časový limit je 60, 75 nebo 90 vteřin

 

Informace použity z WRC Western Riding Clubu České republiky.

Nahlásit neaktuální obsah

Westernová licence

Jak získat licenci?

 •     každý člen WRC, který má zájem startovat na soutěžích pořádaných pod hlavičkou WRC ČR, musí mít platnou licenci jezdce WRC ČR (neplatí pro závody "D" a speciální postavení mají také zahraniční jezdci)
 •      každý člen WRC ČR má právo získat licenci jezdce, pokud splní následující kroky:
 •     krok za krokem:

      -kontaktovat nejbližší sekci
      -být členem WRC ČR
      -připravit se z platných Pravidel WRC ČR na teoretickou část zkoušek
      -připravit se na praktickou část zkoušek (případně navštívit přípravný kurz)
      -vybrat si akci (nebo příslušné závody), kde jsou avizované zkoušky na získání licence
      -splnit teoretickou a praktickou část zkoušky
      -odeslat potvrzenou žádost o licenci na tajemnik@wrc.cz
      -uhradit registrační a roční poplatek za licenci jezdce

______________________________________________________________

Existuje mnoho westernových akcí, ale jen oficiální soutěže, pod záštitou  westernové organizace vám nabídnou srovnání s kvalitními jezdci, hodnocení opravdového rozhodčího a možnost dotáhnout to i třeba na mistrovství republiky.

Pro většinu z nás není ani tak důležité vyhrát nějaký ten pohár - i když je to třeba ten prvotní motiv, ale nejlepší odměnou je pak dokonalá souhra s koněm, pocit, že kůň reaguje na myšlenku... a pokud se třeba i díky snaze získat pohár, dostanete k lepší spolupráci a porozumění si s Vaším koněm, pak to za tu námahu určitě stálo....

Pokud plánujete účast na oficiálních westernových závodech, je potřeba, abyste byli vlastníkem westernové licence.

Ovšem pro získání tohoto potvrzení o Vašem jezdeckém umění je potřeba něco udělat... A to především prokázat, že to s Vašim jezdeckým umem není nejhorší ... v ideálním případě, že Vaše jezdecké schopnosti jsou na dobré úrovni. To vše posoudí rozhodčí na základě zkoušky.

Zkouška pro získání licence u WRC ČR se skládá ze dvou částí.

Teoretické a praktické

Teoretická část obsahuje test znalosti pravidel WRC - od předepsaného uzdění koně, přes bodování disciplín až po kategorie soutěží. ( Veškeré informace které potřebujete pro učení najdete v knize - příručce, kterou WRC vvydává a pravidelně aktualizuje - PRAVIDLA SOUTĚŽÍ WRC - pro její získání stačí kontaktovat přímo hospodáře WRC...

Praktická část, prověřuje schopnost jezdce korektně ovládat koně v předepsaných chodech. Na krátké úloze jde většinou o předvedení kroku, klusu, cvalu, obratů, cvalových přeskoků, zastavení a couvání.

O jejich konání se většinou dozvíte pokud jste některé členem a nebo pokud sledujete internetové stránky Western riding clubu ČR:   www.wrc.cz

Najdete zde aktuální seznam westernových soutěží, zkoušek, důležité kontakty na westernové sekce z celé ČR a další potřebné informace ohledně přihlášek, členství a jiné....

Nahlásit neaktuální obsah